• Velforeningen
  • Lokalhistorien
  • Rydding av skog og kratt
  • Utbedring av badeplassen på Svea
  • (Minibank ved Kiwi?)

Leder: Inger Berge

Kai Kjelsrud, Bjørn Rossow, Trond Halvorsen, Olaf Godli