Gruppen for ‘Myke trafikanter’ skal ivareta generelle trafikksikkerhetstiltak som:

  • Gang og sykkelveger
  • Fortau
  • Belysning
  • Fartshumper
  • Gangfelt
  • Skilting
  • Adkomstveger

Gruppeleder : Arnulf Dahlen

Gruppemedlemmer : Kristin Areng Torunn Bjerke Hilde Løvbakken