• Grua torg m/næring og leiligheter
  • Eldre/ ungdomsboliger (Voldstadbakkken)
  • Bensin/ Service-senter
  • Nytt næringsområde
  • Badeland

Leder: Tore Lynnebakken

Håkon Kristiansen, Egil Waaia, Pål Nygård, Christine Bjerke