• Kulturhus/ flerbrukshus/-hall (innhold og beliggenhet)
  • Utvidelse av skolen
  • Parkanlegg
  • Fritidstilbud barn/ ungdom/ voksen – ikke fotball (dvs. mer enn bare fotball)

Leder: André Stenseng

Lailia, Grua IL, Roar Johansen, Eddy Grua, Lina Nordseth