Grua Utviklingsforum

Årsmøte

Velkommen til årsmøte for Grua Utviklingsforum

Sted: Filadelfia på Grua.
Tid: Mandag 27. mars 2023, kl. 19.00


DAGSORDEN

Sak 1:  Åpning og velkommen

Sak 2:  Valg av
– Møteleder
– Opptak av navnefortegnelse, evnt. stedfortredere m/fullmakt
– Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 4: Styrets årsberetning 2022

Sak 5: Godkjenning av årsregnskap 2022 – se årsrapport

Sak 6: Budsjett og arbeidsplan for 2023 – se årsrapport

Sak 7: Innkomne forslag
  Innspill sendes post@gruautviklingsforum.no innen 13. mars 2023.

Sak 8: Valg av nytt styre – se årsrapport