Grua Utviklingsforum

Bli medlem i Grua utviklingsforum.

Det er enkelt å melde seg inn i Grua Utviklingsforum!

Send oss en mail

post@gruautviklingsforum.no.
Oppgi navn og telefon nr.

Vipps nr. #507772

Husk å merke betalingen med
navn, telefon nr. og e-post.

Som medlem i Grua Utviklingsforum vil du bidra til vårt arbeid for utvikling av Grua!
Du er ikke forpliktet til å bidra i gruppene, men vi ønsker alle som vil det velkomne.

Vi jobber med å skape felles arenaer for møteplasser og trygge omgivelser for innbyggerne og besøkende på Grua.
Vi er en støtte for de lokale lag og foreninger som trenger ekstra bistand i arbeid opp i mot kommunen og andre aktører. Sammen bidrar vi til gode fritidsaktiviteter og andre tilbud for innbyggere i alle aldre.
Vi jobber med å påvirke infrastruktur, næringsliv, boligetablerere og kommunen til positiv utvikling på Grua.
For oss er det viktig å ivareta Gruas historie som industribygd og gruvested.

Enkeltmedlem: 100 kr pr. år. // Familiemedlem: kr. 200,- pr år.
Lag, foreninger og bedrifter: fra kr 400,- pr. år.

Alle sponsorgaver mottas med stor takk!