Grua Utviklingsforum

BOLIG OG NÆRING

  • Dialog med grunneiere og utbyggere
  • Grua Torg med næring og leiligheter
  • Eldre/ ungdomsboliger (Voldstadbakkken)
  • Bensin/ Service-senter
  • Hadelandsparken
  • Hadelandsporten
  • Badeland