Grua Utviklingsforum

Miljø

  • Velforeningen
  • Lokalhistorien
  • Rydding av skog og kratt
  • Utbedring av badeplassen på Svea
  • (Minibank ved Kiwi?)
  • Kulturhus/ flerbrukshus/-hall (innhold og beliggenhet)
  • Utvidelse av skolen
  • Parkanlegg
  • Fritidstilbud barn/ ungdom/ voksen – ikke fotball (dvs. mer enn bare fotball)