Grua, hva nå? Velkommen til informasjonsmøte!

Etter folkemøte på Grua i mai 2017 ble Grua Utviklingsforum etablert. Siden den gang har vi jobbet iherdig med å gjøre Grua til et enda bedre sted å bo!

Hva er under utvikling, og hva skjer på Grua de neste årene?

Vi ønsker Gruas innbyggere, kommunens politikere, næringsliv og alle som ellers har en interesse for Grua velkomne til informasjonsmøte på Grua 15. oktober 2018 kl. 1830 i hovedsalen på Filadelfia.

Over 400 nye boliger er under planlegging/realisering.
Over 230 fritidsboliger er på tegnebrettet.
Når bygges Bergverket boliger?
Når bygges Grua Torg?
Presentasjon av planer på Bislingen!
Hadelandsparken.
Hva bygges av næring med mulighet for leie, kjøp av store og små lokaler.

Ordfører Harald Tyrdal kommer, kommer du?