Informasjon om forumet.

Styret:

Leder –

Nestleder –

Styremedlem –

Kontaktpersoner for arbeidsgruppene:

Næring og bolig – Tore Lynnebakken, mobil:xxx xx xxx, e-post: xxx@xxx.no

Infrastruktur – Arnulf Dahlen, mobil:xxx xx xxx, e-post: xxx@xxx.no

Skole/ kultur/ idrett – Andreá Stenseng, mobil:xxx xx xxx, e-post: xxx@xxx.no

Forskjønning og bevaring – Inger Berge, mobil:xxx xx xxx, e-post: xxx@xxx.no

Markedsføring – Christine Bjerke, mobil:xxx xx xxx, e-post: xxx@xxx.no

Lurer du på noe?