Grua Utviklingsforum

Skoleparken er snart ferdig

Med bidrag fra Frivilligsentralen i Lunner kommune (kr 16620) og fra avisa Hadeland/sparebankstiftelsenDNB (kr 20000), samt betydelig dugnadsinnsats, er nå Skoleparken på det nærmeste fullført. Området er hugget, planert og tilsådd med plen. Vi har bestilt en sittegruppe med levering i mai 2021, samt noe beplantning. Ung Hadeland har også midler til å oppgradere skatebanen.

Bakken ned mot fotballbanen er også tenkt som skibakke og akebakke for barnehagene og de laveste trinnene på skolen. Dette som erstatning for bortfall av kirkejordet. Vi har også småtenkt litt på om vi skal lage en barne-zip-line ned denne bakken.

Dugnadsgjengen har bestått av:
Tron Halvorsen
Geir Syvertsen
Grete og Trond Hansgaard
Stian Godli
Kai Kjeldsrud
Laila Asak
Inger og Dag Berge

Maskinplaneringen ble foretatt av Hadeland Anlegg As.