Grua Utviklingsforum

Styret 2022:
Leder: Torunn Bjerke
Styremedlem (sekretær): Jan Henrik Bjerke
Styremedlem: Svein Erik Godli
Styremedlem: Håkon Kristiansen
Styremedlem: Egil Waaia
Styremedlem: Christine Bjerke Brustad
Styremedlem: Solveig Irene Jensen
Styremedlem: Tore Lynnebakken
Varamedlem: Kenneth Tallerud
Varamedlem: Inger Berge

Kontaktpersoner for arbeidsgruppene:

Næring og bolig – Tore Lynnebakken
Myke trafikanter – Helene Enger
Miljø – Inger Berge
Markedsføring og kultur – Christine Bjerke Brustad

årsrapport