Grua Utviklingsforum

Styret 2022:
Leder Svein Erik Godli
Nestleder: Tore Lynnebakken
Styremedlem (sekretær): Katrin Mende
Styremedlem: Torunn Bjerke
Styremedlem: Håkon Kristiansen
Styremedlem: Egil Waaia
Styremedlem: Christine Bjerke Brustad
Styremedlem: Solveig Irene Jensen
Varamedlem: Pål Arne Goddokken
Varamedlem: Inger Berge

Kontaktpersoner for arbeidsgruppene:

Næring og bolig – Tore Lynnebakken
Myke trafikanter – Helene Enger
Miljø – Inger Berge
Markedsføring og kultur – Christine Bjerke Brustad

årsrapport